BeingTips

Provide Latest Guru Information

Eu-Valget Sådan Stemmer Du

Eu-Valget Sådan Stemmer Du

I dag er det danskerne, der skal stemme på deres EU-medlemskab. Det fortæller Europa-Parlamentets pressekontor. Hverken Dansk Folkeparti eller Enhedslisten vil fortsat være med i en union som den nuværende, hvor landene styrer individuelle asylprocesser for alle EU-borgere.

Det åbner nye muligheder for at danne et flertal for et EU-medlemskab – især hvis der findes et udspil fra de politiske partier bag Danmark og Sverige om at sikre et samarbejde mellem to lande og overlade asylpolitikken til Europeisk Kommissionen.

Hvordan stemmer du på EU-valget?

EU er et vigtigt organ at have i Rumænien, da det udgør en vigtig del af den europæiske integration. Det handler blandt andet om at sikre fri flygtninge- og migrationselskab, ligesom unionen har haft betydning for at styrke EU’s handelsrelationer. Dermed vil mange danskere stemme på det danske EU-parti, Socialdemokratiet.

Hvilke partier stiller du op?

Hvad stiller du op til EU-valget?

Når du stemmer ved EU-valget, udfylder du et skema over, hvilke partier du stiller op for. Skemaet er baseret på din politiske overbevisning, og ikke på de partiers politik, der er angivet. Det betyder blandt andet, at det kan være lidt svært at finde Folketingets partier i skemaet. Fx står blokken Rødt ikke sammen med Venstre eller Dansk Folkeparti på mange punkter. Men alle disse partier står dog frit for folk at stille op som lokalformand i deres kommune eller region.

See also  What Does ft mean on Snapchat?

Du kan selvfølgelig også vælge at gøre mere end bare at skrive et skema over: Et af valgets vigtigsteelementer er altså gerne en stemme til demokratiet og Europa! Derfor har vi lavet et tema om europæisk deltagelse som kan hjælpe dig videre: Hvordan kan Danmark bidrage mest muligt til Europa? Hvor meget information sender vi

Er der nogen valg, du ikke vil stemme på?

Hvis du stiller op til EU-valget og ikke vil stemme på nogen af de to partier, som partiesystemet udelukker, så er der nogen valg, du ikke vil stemme på.

Gratis og anonymt vælgeskab handler om at give dig mulighed for at stemme uafhængigt. Det betyder, at du selv bestemmer, hvilket parti du ønsker at gøre brug af til at få et repræsentativt udtryk for dine holdninger i det politiske system. Du kan bruge vores gratis vælgeskab til at indkalde alle dine venner og bekendte til at stemme inden EU-valget den 24. april 2019. Vi anbefaler dog tidligere at kende partiernes standpunkter for en sandhedsfuld sammenligning.

Hvor mange stemmer skal du have for at gøre en forskel?

Når du skal stemme på EU-valget, er det vigtigt at tage stilling til, hvor mange af de 60 mandater der skal afgives i Danmark. Det vil sige, at dit valg kan få en meget stor betydning for dansk politik.

Der er fire muligheder: Du kan have 33 procent af vælgerne til at stemme på dine partier – altså give dig selv 10 mandater – eller mere end det. Derved kan du indholde regeringen i spil og bidrage til at styre den gennem hele valgnatten. Her er det vigtigt at huske på, at et flertal af de stemmesedler, der bliver udbetalt i løbet af valgen, er beregnet på basis af et minimumsantal fra partiernes bagland. Det vil sige, at PLO’s og DF’s samlede stemmer ikke betyder noget som helst sammenlignet med deres egne vælgere.

See also  Shipping label created USPS awaiting item [A to Z Detailed Guide]

Nummer to handler om kandidaten fra den en

Er du sikker på, at du vil stemme?

Hvis du vil stemme på et parti, skal du være helt sikker på, at partiet er det rigtige for dig. Hvis ikke, kan det være bedst at holde sig udenfor.

Det er vigtigt, at du først tager stilling til, hvilket EU-parti der passer dig bedst. Du kan læse mere om de forskellige partier og finde din politiske interesse på europarlamentets hjemmeside. Herunder kan du også se en oversigt over de spidskandidater i landet dit eget valgsted ligger i.

Når du har fundet ud af, hvilket EU-parti der passer til dine idealer, skal du nu selvfølgelig stemme! Du finder oplysninger om hele proces med at stemme på Europa-Parlamentets hjemmeside under “Stemmer du?”

Hvem er din favoritkandidat?

Du skal vælge dit favoritkandidat på baggrund af følgende kriterier:

– Deres politiske standpunkter
– Deres erfaringer og hvad de har gjort for landet
– Et godt repræsentativt udvalg af partierne

Hvis du ikke helt kan lide nogle af de politiske partier, kan du vælge et andet parti. Men en vigtig ingrediens er at finde et parti, som du ser potentiale i. Det vil sige et parti, som du tror kan gøre meget for det danske samfund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *